Cyfarwyddiadau Gweithredu a Dewis Cyflymder Malu

newyddion31

Cyfarwyddiadau gweithredu:

Mae ffeil cylchdro carbid twngsten yn cael ei yrru'n bennaf gan offer trydan neu offer niwmatig (gellir ei osod hefyd ar offer peiriant), mae'r cyflymder yn gyffredinol 6000-40000 RPM, dylai'r offeryn gael ei glampio a'i glampio'n iawn pan gaiff ei ddefnyddio, dylai'r cyfeiriad torri symud yn gyfartal o o'r dde i'r chwith, nid torri cilyddol, ar yr un pryd, peidiwch â rhoi gormod o rym i atal y toriad rhag hedfan wrth weithio, defnyddiwch sbectol amddiffynnol.

Oherwydd gweithrediad y ffeil cylchdro sydd wedi'i ymgorffori yn y peiriant malu, a rheolaeth â llaw;Felly mae pwysau a chyflymder porthiant y ffeil yn pennu'r amodau gwaith a phrofiad a sgil y gweithredwr.Er, gall gweithredwyr medrus ddal pwysau a chyflymder bwydo mewn cwmpas rhesymol, ond dyma bwysleisio: yn gyntaf, er mwyn osgoi yn achos cyflymder y peiriant malu llai ychwanegu gormod o bwysau, bydd hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i ffeil gorboethi, diflas: yn ail, arteffactau cyswllt mwyaf offeryn ag y bo modd, oherwydd gall fod yn fwy blaengar arteffactau, Gall yr effaith prosesu yn dod yn well.

Yn olaf, ni ddylai rhan handlen y ffeil ddod i gysylltiad â'r darn gwaith, oherwydd gall hyn orboethi'r ffeil a difrodi neu hyd yn oed ddinistrio'r uniad copr.Amnewid neu hogi'r pen ffeil diflas mewn pryd i'w atal rhag cael ei niweidio'n llwyr.Mae ffeiliau diflas yn torri'n araf, gan orfodi'r grinder i gynyddu cyflymder.Gall hyn achosi difrod i'r ffeil a'r grinder, sy'n llawer mwy na chost amnewid neu hogi'r ffeiliau diflas.

Gellir defnyddio'r iraid ar y cyd â'r llawdriniaeth, mae iraid cwyr hylif ac iraid synthetig yn fwy effeithiol, gall iraid fod yn diferu'n rheolaidd i ben y ffeil.

 

newyddion32

 

Dewis cyflymder malu:

Mae'r cyflymder rhedeg uwch yn bwysig ar gyfer defnydd effeithlon a darbodus o'r pen ffeil crwn.Mae'r cyflymder rhedeg uwch hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer lleihau cronni sglodion yn y rhigol sinc ac ar gyfer torri corneli a lleihau'r posibilrwydd o dorri ymyrraeth neu letemau.Ond mae hyn hefyd yn cynyddu'r siawns y bydd yr handlen yn torri.

Dylai ffeiliau cylchdro aloi caled redeg ar gyflymder o 1500 i 3000 troedfedd wyneb y funud.Yn ôl y safon hon, mae yna lawer o fathau o ffeiliau cylchdro ar gael i beiriannau malu ddewis ohonynt.Er enghraifft: gall grinder 30.000-rpm ddewis ffeiliau sinc 3/16 i 3/8 diamedr;Gall grinder 22,000 RPM ddewis ffeiliau diamedr 1/4 ″ i 1/2 ″.Ond ar gyfer gweithrediad mwy effeithlon, mae'n well dewis diamedr a ddefnyddir amlaf.Yn ogystal, mae cynnal a chadw'r amgylchedd a'r system malu hefyd yn bwysig iawn.Tybiwch fod melin o 22.000-rpm yn torri i lawr yn aml, yn ôl pob tebyg oherwydd nad oes ganddi ddigon o RPM.Felly, rydym yn argymell eich bod yn aml yn gwirio system pwysedd aer y peiriant malu a'r ddyfais selio.

Mae cyflymder rhedeg rhesymol yn bwysig iawn i gyflawni'r radd a ddymunir o dorri ac ansawdd y darn gwaith.Gall cynyddu'r cyflymder wella ansawdd prosesu ac ymestyn oes yr offer, ond gall achosi toriad handlen y ffeil: mae lleihau'r cyflymder yn helpu i dorri'r deunydd yn gyflym, ond gall achosi i'r system orboethi, torri amrywiadau ansawdd a salwch eraill.Ar gyfer pob math o ffeil cylchdro, dylid dewis y cyflymder cywir yn ôl y llawdriniaeth.


Amser postio: Mehefin-21-2022