Nid oes llawer o wahaniaeth rhwng ffeil cylchdro a thorrwr melino?

sut i ddewis siâp adran ffeil cylchdro carbid wedi'i smentio?

Rhaid dewis siâp adran y torrwr ffeil cylchdro carbid yn ôl siâp y rhan sydd i'w ffeilio, fel y gall siapiau'r ddau addasu.Wrth ffeilio'r wyneb mewnol, dewiswch ffeil hanner crwn neu ffeil gron (darn gwaith diamedr bach);Rhaid dewis ffeil triongl wrth ffeilio arwyneb mewnol y gornel;Gellir dewis ffeil fflat neu ffeil sgwâr wrth ffeilio arwyneb ongl sgwâr mewnol.Wrth ddefnyddio ffeil fflat i ffeilio'r wyneb ongl sgwâr fewnol, rhowch sylw i wneud ochr gul (ymyl llyfn) y ffeil heb ddannedd yn agos at un ochr i'r ongl sgwâr fewnol, er mwyn peidio â niweidio'r wyneb ongl sgwâr.Detholiad o drwch dant ffeil

Rhaid dewis trwch dannedd ffeil yn ôl maint lwfans, cywirdeb prosesu a phriodweddau materol y darn gwaith.Ffeil dannedd garw yn addas ar gyfer workpieces peiriannu gyda lwfans mawr, cywirdeb dimensiwn isel, ffurf fawr a goddefgarwch sefyllfa, gwerth garwedd wyneb mawr a deunyddiau meddal;I'r gwrthwyneb, dylid dewis y ffeil dannedd mân.Pan gaiff ei ddefnyddio, caiff ei ddewis yn ôl y lwfans peiriannu, cywirdeb dimensiwn a garwedd wyneb sy'n ofynnol gan y darn gwaith.Detholiad o ddimensiwn a manyleb y ffeil aloi

Rhaid dewis maint a manyleb y ffeil cylchdro carbid wedi'i smentio yn ôl maint a lwfans peiriannu y darn gwaith sydd i'w beiriannu.Pan fo'r maint prosesu yn fawr ac mae'r ymyl yn fawr, dylid dewis y ffeil â maint mawr, fel arall, dylid dewis y ffeil â maint bach.Detholiad o ddannedd ffeil

Rhaid dewis patrwm dannedd ffeil pen malu dur twngsten yn ôl natur y deunydd darn gwaith sydd i'w ffeilio.Wrth ffeilio alwminiwm, copr, dur ysgafn a darnau gwaith deunydd meddal eraill, mae'n well defnyddio ffeil un dant (melino).Mae gan ffeil dant sengl ongl flaen fawr, ongl lletem fach, rhigol dal sglodion mawr, rhwystr sglodion caled ac ymyl torri miniog.

Defnyddir ffeil cylchdro carbid wedi'i smentio, a elwir hefyd yn dorrwr melino cyflym amrywiol carbid wedi'i smentio, torrwr melino marw carbid wedi'i smentio, ac ati, ynghyd ag offer melin trydan cyflym neu offer niwmatig.Yn gallu gorffen pob math o geudod llwydni metel;Glanhewch y fflachiau, y pyliau a'r weldiadau o gastiau, gofaniadau a weldiadau;Siampio, talgrynnu, rhigol a phrosesu allweddi o wahanol rannau mecanyddol;sgleinio llwybr llif impeller;Glanhewch y biblinell;Gorffen peiriannu arwyneb twll mewnol rhannau mecanyddol;Pob math o gerfio metel ac anfetelaidd, ac ati Fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn gwledydd datblygedig, ac mae'n ffordd bwysig o wella effeithlonrwydd cynhyrchu a gwireddu mecaneiddio gweithwyr mainc.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r math hwn o offeryn wedi'i boblogeiddio a'i gymhwyso'n raddol yn Tsieina.Gyda'r nifer cynyddol o ddefnyddwyr, bydd yn dod yn arf angenrheidiol ar gyfer gosodwyr ac atgyweirwyr.
Beth yw'r rhagofalon cyn defnyddio'r ffeil cylchdro

1. Cyn gweithredu, darllenwch Defnyddiwch y cyflymder i ddewis yr ystod cyflymder priodol (cyfeiriwch at yr amodau cyflymder cychwyn a argymhellir).Bydd cyflymder isel yn effeithio ar fywyd cynnyrch ac effaith prosesu wyneb, tra bydd cyflymder isel yn effeithio ar dynnu sglodion, dirgryniad mecanyddol a gwisgo cynhyrchion yn gynamserol.

2. Dewiswch siâp, diamedr a phroffil dannedd priodol ar gyfer gwahanol beiriannu.

3. Dewiswch y felin drydan briodol gyda pherfformiad sefydlog.

4. Bydd hyd agored y shank sydd wedi'i glampio yn y collet yn 10mm ar y mwyaf.(Ac eithrio'r handlen estyn, mae'r cyflymder yn amrywio)

5. cyn ei ddefnyddio, yn segur y ffeil Rotari i sicrhau concentricity da.Bydd eccentricity a dirgryniad yn achosi traul cynamserol a difrod workpiece.

6. Ni ddylid defnyddio gormod o bwysau wrth ddefnyddio, oherwydd bydd gormod o bwysau yn lleihau bywyd gwasanaeth ac effeithlonrwydd offer.

7. Gwiriwch fod y darn gwaith a'r felin drydan wedi'u clampio'n gywir ac yn dynn cyn eu defnyddio.

8. Gwisgwch sbectol diogelwch priodol wrth ddefnyddio.

[Dull gweithredu amhriodol o ffeil cylchdro carbid]
1. Mae'r cyflymder yn fwy na'r ystod cyflymder uchaf.

2. Mae'r cyflymder gweithredu yn rhy isel.

3. Defnyddiwch y ffeil cylchdro yn y groove a'r bwlch.

4. Mae pwysau a thymheredd y ffeil cylchdro yn rhy uchel, sy'n achosi i'r rhan weldio ddisgyn.

Beth yw'r defnydd o ffeil cylchdro

Beth yw pwrpas y ffeil cylchdro aloi?

Defnydd o ffeil cylchdro carbid: gall orffen amrywiol ceudodau llwydni metel;Glanhewch y fflachiau, y pyliau a'r weldiadau o gastiau, gofaniadau a weldiadau;Siampio, talgrynnu, rhigol a phrosesu allweddi o wahanol rannau mecanyddol;sgleinio llwybr llif impeller;Glanhewch y biblinell;Gorffen peiriannu arwyneb twll mewnol rhannau mecanyddol;Pob math o gerfio metel ac anfetelaidd, ac ati.

Beth yw prif ddefnyddiau ffeiliau cylchdro carbid wedi'u smentio

Defnyddir ffeil cylchdro carbid sment yn eang mewn peiriannau, automobile, llong, diwydiant cemegol, cerfio crefft a sectorau diwydiannol eraill, gydag effaith hynod.Ei brif ddefnyddiau yw: (1) gorffen gwahanol geudodau llwydni metel, megis llwydni esgidiau, ac ati (2) Pob math o gerfio metel ac anfetel, cerfio rhoddion crefft.(3) Glanhewch fflach, byrriad a weldio castiau, gofaniadau a weldiadau, megis ffowndrïau peiriannau, iardiau llongau a ffatrïoedd ceir.(4) Siampio, talgrynnu a phrosesu rhigol o wahanol rannau mecanyddol, glanhau pibellau, gorffen arwynebau twll mewnol rhannau mecanyddol, megis planhigion peiriannau, gweithfeydd atgyweirio, ac ati (5) sgleinio rhedwr impeller, fel ffatri injan automobile

Beth yw'r modelau o ffeiliau cylchdro carbid?

1. Offer carbid annatod, gan gynnwys driliau tro toes wedi'u ffrio, torwyr melino, reamers, torwyr diflas, mewnosodiadau melino, torwyr melino pen pêl, torwyr melino llafn llifio, torwyr melino tapr, mesuryddion plwg llyfn, bariau crwn a driliau cam.

2. Mae torwyr mewnosod aloi yn cynnwys reamers, melinau diwedd troellog, torwyr ffurfio drilio ac ehangu, torwyr canolbwynt automobile, ymylon torri tair ochr, torwyr melino siâp T a thorwyr ffurfio amrywiol.

3. Mae offer mynegeio yn cynnwys torrwr melino diwedd mynegadwy carbid, torrwr melino wyneb mynegadwy, torrwr melino dovetail mynegadwy ac ymyl tair ochr mynegadwy.

4. Offer dur cyflymder uchel, gan gynnwys torrwr melino ffurfio dur cyflym, dril chwith, torrwr melino sfferig, torrwr dur cyflym cobalt ac amrywiol dorwyr dur cyflym ansafonol sy'n ffurfio.

5. Mae offer arbennig ar gyfer y diwydiant yn cynnwys y rhai ar gyfer y diwydiant automobile, diwydiant peiriannau mobileiddio, diwydiant peiriannau gwnïo, diwydiant llwydni, diwydiant peiriannau tecstilau a diwydiant bwrdd cylched printiedig.

Offeryn troi carbid sment yn cael ei weldio gan mewnosodiad carbid smentio a deiliad offeryn dur carbon.Fe'i nodweddir gan galedwch uchel, ymwrthedd gwisgo a gwrthsefyll gwres.Mae mewnosodiad carbid wedi'i smentio wedi'i wneud o bowdrau WC (carbid twngsten), TiC (carbid titaniwm), TaC (carbid tantalwm) a Co (cobalt) gyda gwrthiant gwisgo uchel a gwrthsefyll gwres trwy sinterio tymheredd uchel.

Mae gwahanol garbidau sment yn addas at wahanol ddibenion, felly gallwch chi gyfeirio at y canlynol, gan obeithio eich helpu chi!

Defnyddio ffeil cylchdro carbid:

Yn gallu gorffen pob math o geudod llwydni metel;Glanhewch y fflachiau, y pyliau a'r weldiadau o gastiau, gofaniadau a weldiadau;Siampio, talgrynnu, rhigol a phrosesu allweddi o wahanol rannau mecanyddol;sgleinio llwybr llif impeller;Glanhewch y biblinell;Gorffen peiriannu arwyneb twll mewnol rhannau mecanyddol;Pob math o gerfio metel ac anfetelaidd, ac ati Fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn gwledydd datblygedig, ac mae'n ffordd bwysig o wella effeithlonrwydd cynhyrchu a gwireddu mecaneiddio gweithwyr mainc.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r math hwn o offeryn wedi'i boblogeiddio a'i gymhwyso'n raddol yn Tsieina.Gyda'r nifer cynyddol o ddefnyddwyr, bydd yn dod yn arf angenrheidiol ar gyfer gosodwyr ac atgyweirwyr.

Y prif ddefnyddiau yw:

(1) Gorffen peiriannu amrywiol geudodau llwydni metel, megis llwydni esgidiau, ac ati.

(2) Pob math o gerfio metel ac anfetel, cerfio anrhegion crefft.

(3) Glanhewch fflach, byrriad a weldio castiau, gofaniadau a weldiadau, megis ffowndrïau peiriannau, iardiau llongau a ffatrïoedd ceir.

(4) Siampio, talgrynnu a phrosesu rhigol o wahanol rannau mecanyddol, glanhau pibellau, gorffen arwynebau twll mewnol rhannau mecanyddol, megis peiriannau peiriannau, gweithfeydd atgyweirio, ac ati.

(5) sgleinio rhedwr impeller, fel ffatri injan automobile.

Defnyddir ffeil cylchdro carbid wedi'i smentio, a elwir hefyd yn dorrwr melino cyflym amrywiol carbid wedi'i smentio, torrwr melino marw carbid wedi'i smentio, ac ati, ynghyd ag offer melin trydan cyflym neu offer niwmatig.Defnyddir ffeil cylchdro carbid sment yn eang mewn peiriannau, automobile, llong, diwydiant cemegol, cerfio crefft a sectorau diwydiannol eraill.Gellir defnyddio ffeil cylchdro aloi caled i brosesu haearn bwrw, dur bwrw, dur carbon, dur aloi, dur di-staen, dur caled, copr ac alwminiwm, ac ati Gan fod y ffeil cylchdro carbid smentio yn cael ei glampio ar offeryn cylchdroi cyflym ar gyfer llaw rheolaeth, mae pwysau a chyflymder porthiant y ffeil cylchdro carbid wedi'i smentio yn dibynnu ar fywyd gwasanaeth ac effaith dorri'r offeryn.


Amser post: Medi-27-2022