Sut i Ddefnyddio Ffeil Rotari Carbide yn Gywir?

Dylid defnyddio hyd llawn ymyl torri'r ffeil gymaint â phosibl.Er mwyn cael y sefydlogrwydd gorau, rhaid gosod y ffeil gyda'r hyd estyniad lleiaf.Rhaid osgoi tocio'r ymyl torri yn ddiangen i atal difrod i siâp y dannedd a phlicio'r cotio, gan leihau bywyd gwasanaeth y ffeil.

Ar hyn o bryd, mae'r ffeil cylchdro carbid a wneir ac a ddefnyddir yn Tsieina yn perthyn i'r math cyffredin, ac mae ei dorri yn bwynt nodwydd.Yn y broses o waith, mae sglodion hedfan yn hawdd i brifo pobl.Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r ffeil cylchdro carbid a ddefnyddir dramor wedi'i wella, gyda rhigol torri sglodion ar y llafn troellog.Mae'r math hwn o ffeil yn well na ffeil carbid smentio arferol wrth brosesu deunyddiau sglodion hir.Oherwydd y gellir dileu'r sglodion siâp nodwydd ar ôl ychwanegu'r rhigol torri sglodion, mae'r sglodion yn fyr ac yn ddi-flewyn ar dafod, yn hawdd i'w trin, ac nid yw'n hawdd brifo pobl.Mae'r rhigol torri sglodion yn cael ei ddosbarthu ar hyd un ochr i'r dant troellog, felly mae gorffeniad yr arwyneb wedi'i beiriannu yn uwch na gorffeniad y ffeil carbid smentio arferol.

Pa ben torri sy'n fwy addas ar gyfer dril llaw trydan, torrwr melino neu ffeil cylchdro?

Defnyddiwch ffeil cylchdro bob amser, nid torrwr melino.Y rheswm yw bod ymyl flaen y torrwr melino yn fawr, ac mae'r grym torri hefyd yn fawr.Yn ystod melino, efallai na fydd yn bosibl cynnal y dril llaw trydan, sy'n dueddol o gael damweiniau personol.Bydd y ffeil cylchdro, oherwydd ei ddannedd tenau, hefyd yn dwyn llai o rym wrth ffeilio, felly nid yw'n hawdd achosi damweiniau personol.

Pa offer y dylid eu defnyddio ar gyfer ffeil cylchdro carbid?

AirDieGrinder neu felin drydan ar gyfer offer niwmatig.

Oherwydd bod y cyflymder sy'n ofynnol ar gyfer defnyddio ffeil cylchdro carbid smentio yn gymharol uchel, mae offer niwmatig yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn diwydiant, ac mae 6mm neu 1/4 yn trin ffeil cylchdro diamedr;

Ar gyfer defnydd personol, gellir defnyddio'r felin drydan hefyd.Dylai'r cyflymder fod yn uchel.Ceir enghreifftiau o ddefnydd ar DREMEL.

Mae gan y broses weldio o ffeil cylchdro domestig ei fanteision a'i anfanteision.Rhowch sylw i amddiffyniad personol wrth ei ddefnyddio.

Nawr, gadewch i ni siarad am carbide burr.
Sut i ddefnyddio carbid burr yn gywir?
Fel offeryn angenrheidiol ar gyfer ffitwyr ac atgyweirwyr, mae ganddo ystod eang o gymwysiadau.Detholiad cywir a rhesymol o siâp ffeil, ffeil cylchdro carbid ar hap yw'r darn gwaith gyda'r effaith brosesu orau.

Dylid defnyddio hyd llawn ymyl torri'r ffeil gymaint â phosibl.Er mwyn cael y sefydlogrwydd gorau, rhaid gosod y ffeil gyda'r hyd estyniad lleiaf.Rhaid osgoi tocio'r ymyl torri yn ddiangen i atal difrod i siâp y dannedd a phlicio'r cotio, gan leihau bywyd gwasanaeth y ffeil.
Mae hyn yn ein carbide burr cynnyrch link.Please cliciwch am fanylion.

Defnyddio carbid burr.
Defnyddir ffeil cylchdro carbid sment yn eang mewn peiriannau, automobile, llong, diwydiant cemegol, cerfio crefft a sectorau diwydiannol eraill, gydag effaith hynod.Ei brif ddefnyddiau yw:
(1) Gorffen peiriannu amrywiol geudodau llwydni metel, megis llwydni esgidiau, ac ati.
(2) Pob math o gerfio metel ac anfetel, cerfio anrhegion crefft.
(3) Glanhewch fflach, byrriad a weldio castiau, gofaniadau a weldiadau, megis ffowndrïau peiriannau, iardiau llongau a ffatrïoedd ceir.
(4) Siampio, talgrynnu a phrosesu rhigol o wahanol rannau mecanyddol, glanhau pibellau, gorffen arwynebau twll mewnol rhannau mecanyddol, megis peiriannau peiriannau, gweithfeydd atgyweirio, ac ati.
(5) Gorffen llwybr llif impeller, fel injan automobile.

Diane
Ffôn/Whatsapp: +8618622997325


Amser post: Medi-22-2022