Dril y ganolfan

Disgrifiad Byr:

Gellir rhannu deunydd dril y ganolfan yn ddur cyflym, carbid wedi'i smentio, cerameg a diemwnt polycrystalline.Yn eu plith, mae dur cyflym yn ddeunydd a ddefnyddir yn gyffredin gyda pherfformiad cost uchel;mae gan carbid smentio ymwrthedd gwisgo da a chaledwch, ac mae'n addas ar gyfer prosesu deunyddiau â chaledwch cymharol uchel;mae gan dril canolfan ceramig wrthwynebiad tymheredd uchel da a gwrthsefyll gwisgo, ond mae prosesu Mae'r effeithlonrwydd yn isel;mae gan y dril canolfan diemwnt polycrystalline galedwch uwch-uchel a gwrthsefyll gwisgo, ac mae'n addas ar gyfer prosesu deunyddiau caledwch uchel.Wrth ddewis deunydd drilio'r ganolfan, dylid ei ddewis yn unol â chaledwch deunydd y darn gwaith ac amodau prosesu.A siarad yn gyffredinol, ar gyfer deunyddiau metel anoddach, gallwch ddewis deunyddiau anoddach, megis carbid smentio, diemwnt polycrystalline, ac ati;ar gyfer deunyddiau meddalach, gallwch ddewis dur cyflym neu serameg.Yn ogystal, mae hefyd yn angenrheidiol i roi sylw i ffactorau megis maint ac ansawdd wyneb y ganolfan dril i sicrhau effaith prosesu a chywirdeb prosesu.Wrth ddefnyddio dril canolfan, dylid talu sylw i brosesu amodau iro ac oeri er mwyn osgoi gwisgo offer a lleihau ansawdd yr wyneb oherwydd prosesu gormodol.Ar yr un pryd, rhaid inni hefyd roi sylw i ddiogelwch wrth brosesu er mwyn osgoi ansefydlogrwydd workpiece neu brosesu damweiniau a achosir gan gywirdeb prosesu isel.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Manylion Sylfaenol

Mae bywyd gwasanaeth dril y ganolfan yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis y math o ddeunydd, amodau torri, dulliau prosesu, ac ati O dan amgylchiadau arferol, mae bywyd gwasanaeth dril y ganolfan rhwng sawl awr a dwsinau o oriau, ac mae angen i'w disodli mewn pryd i sicrhau ansawdd prosesu ac effeithlonrwydd.Am wybodaeth fwy penodol, argymhellir ymgynghori â gwneuthurwr proffesiynol neu dechnegydd prosesu.

Defnyddir dril y ganolfan fel a ganlyn:

1. Wrth osod dril y ganolfan, dewiswch dril y ganolfan sy'n cyfateb i'r darn gwaith.

2. Gwnewch yn siŵr bod ymyl flaen dril y ganolfan yn glir ac yn sydyn, ac nid oes unrhyw farciau gwisgo nac effaith rhwng y siafft a'r ymyl torri.

3. Mewnosodwch y shank o'r dril canol yn y clamp dril a'i glampio.

4. Marciwch leoliad y twll sydd i'w ddrilio ar wyneb y darn gwaith a marciwch y canolbwynt gyda llinell lorweddol hydrocsid plwm.

5. Dechreuwch y wasg drilio ar gyflymder isel tra'n gosod dril y ganolfan yn ysgafn ar y pwynt canol.

6. Pan fydd dril y ganolfan yn dechrau drilio, dylid ei gadw'n fertigol ac ni ddylid ei weithredu'n obliquely, er mwyn osgoi gwyriad y safle drilio.

7. Ar ôl i dril y ganolfan ddrilio i'r dyfnder a ddymunir, stopiwch y wasg drilio, tynnwch dril y ganolfan, a'i sychu'n lân â lliain glanhau.

8. Yn olaf, proseswch y tyllau drilio ymhellach gyda darnau drilio ychwanegol yn ôl yr angen.Rhowch sylw i ddiogelwch wrth ddefnyddio dril y ganolfan er mwyn osgoi anafiadau a achosir gan fysedd yn cael eu dal yn ystod drilio neu fod y darn gwaith yn disgyn oddi ar y peiriant drilio yn ystod drilio.


  • Pâr o:
  • Nesaf: